DŮKAZ O TOM, ŽE v HOMEOPATIi nejde jen o ředění

Dynamizace určuje jedinečnou povahu a biologický účinek homeopatických roztoků.

Co je to dynamizace?

Homeopatické léky se vyrábějí z rostlinných, minerálních nebo živočišných surovin, nazývaných „výchozí látky“. Výchozí látky se ředí a poté velmi silně protřepávají: dynamizují1. Tato etapa (ředění + dynamizace) se poté opakuje tak dlouho, dokud nezískáme požadovaný stupeň ředění léku (5 CH, 9 CH, 15 CH…).
dynamizace homeopatickych roztoku

Velmi důležitá etapa pro jedinečnou povahu homeopatie

Díky fyzikálním analýzám (za použití např. nukleární magnetické rezonance)2 vědci prokázali, že dynamizace umožňuje odlišit homeopatické roztoky od roztoků, které byly pouze ředěné.

Velmi důležitá etapa pro biologický účinek homeopatie

Vědci porovnávali biologický účinek homeopatických roztoků s účinkem roztoků, které byly pouze ředěné. Tyto základní studie prováděné především na rostlinách prokazují, že dynamizace hraje klíčovou roli: ředěný a zároveň dynamizovaný homeopatický roztok má biologické účinky, se kterými bychom se nesetkali, pokud by to byl roztok pouze ředěný3.
proste redeni neni rovno homeopatickemu redeni a dynamizaci
  1. European Pharmacopoeia, 10th edition, Homeopathic preparations, 04/2017:1038
  2. Demangeat JL. Gas nanobubbles and aqueous nanostructures: the crucial role of dynamization. Homeopathy 2015;104(2):101-115
  3. Betti L, Trebbi G, Kokornaczyk MO, Nani D, a kol. Number of succussion strokes affects effectivenes of ultra-high-diluted arsenic on in vitro wheat germination and polycrystalline structures obtained by droplet evaporation method. Homeopathy 2017 Feb;106(1):47-54.

Prezentovaná data nelze v žádném případě extrapolovat na jakoukoliv vlastnost nebo klinické použití u lidského jedince. To by vyžadovalo doplňující studie.