Biologický účinek Homeopatie
na krevní oběh

DŮKAZ O TOM, ŽE HOMEOPATIE PŮSOBÍ V LABORATOŘI NA MODELY IN-VIVO

Experiment:

Víme, že kyselina acetylsalicylová ve vážitelném množství ředí krev. Vědci zkoumali účinek homeopatického roztoku kyseliny acetylsalicylové na krevní oběh u hlodavců.

Etapa č. 1

Hlodavci jsou rozděleni do dvou rozlišných skupin:

schema pokusu s kyselinou acetylsalicylovou

Etapa č. 2

Vědci analyzují krevní srážlivost u obou skupin hlodavců.
pokus s kyselinou acetylsalicylovou na krysach

Výsledek:

Homeopatický roztok kyseliny acetylsalicylové má protrombotický účinek, který v porovnání s neutrálním roztokem podporuje krevní srážlivost.

vysledek pokusu homeopaticky roztok aspirinu

Aguejouf O, Eizayaga F, Desplat V, Belon P, Doutremepuich C. Prothrombotic and hemorragic effects of aspirin. Clin Appl Thromb Hemost, 2009;15(5):523-528

Doutremepuich C, Aguejouf O, Belon P. Effects of ultra-low-dose aspirin on embolization in a model of laser-induced thrombus formation. Seminars im Thrombosis and Hemostasis. 1996;22 Suppl 1:67-70

Prezentovaná data nelze v žádném případě extrapolovat na jakoukoliv vlastnost nebo klinické použití u lidského jedince. To by vyžadovalo doplňující studie.