Homeopatické roztoky
mají výjimečné vlastnosti

DŮKAZ O TOM, ŽE HOMEOPATIE MÁ JEDINEČNOU POVAHU

Homeopatické roztoky mají specifické fyzikálně-chemické vlastnosti a biologické účinky, které určují jejich jedinečnou povahu.

Výchozí bod:

Homeopatické roztoky jsou vyráběny z látek rostlinného, minerálního nebo živočišného původu (nazývaných výchozí látky). Výchozí látka se ředí a poté silně protřepává – dynamizuje. Tato etapa ředění + dynamizace se opakuje až do získání požadovaného homeopatického roztoku. Vědci prováděli fyzikální, chemické a biologické pokusy s cílem prostudovat povahu těchto homeopatických roztoků.
schema redeni a dynamizace pro vyrobu homeopatickych roztoku

Fyzikální a chemické experimenty

Etapa č. 1

Fyzici a chemici použili různé metody1,2,3,4 pro analýzu homeopatických roztoků.

Nukleární magnetická rezonance

Termoluminiscence

Spektroskopie

Konduktometrie

Etapa č. 2

Vědci zjistili, že homeopatické roztoky mají různé fyzikálně-chemické vlastnosti, a to v závislosti na jejich výchozí látce a na stupni ředění (např.: 5 CH, 9 CH, 30 CH…)1,2,3,4 

Biologické experimenty

Etapa č. 1

Biologové pracovali s různými studijními modely (rostlinnými5, buněčnými6 a zvířecími7) s cílem posoudit biologickou aktivitu homeopatických roztoků.
Rostlinné
modely
Buněčné
modely
Zvířecí
modely

Etapa č. 2

Vědci zjistili, že homeopatické roztoky mají různý biologický účinek, a to v závislosti na jejich výchozí látce a na stupni ředění (Např.: 5 CH, 9 CH, 30 CH…)5,6,7

Závěr

Všechny tyto experimenty prokazují jedinečnou povahu homeopatických roztoků, a to i v případě vysokých stupňů ředění*.

ruzne homeopaticke roztoky schema
*O vysokých stupních ředění hovoříme v případech, kdy nelze očekávat, že v roztoku ještě budou molekuly výchozí látky (stupeň ředění přesahuje limit, který odpovídá Avogadrově konstantě, tj. nad 12 CH).
  1. Rey L. Thermoluminescence of ultra-high dilutions of lithium chloride and sodium chloride. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2003, 323 (C): 67-74.
  2. Demangeat J.L. NMR water proton relaxation in unheated ultrahigh aqueous dilutions of histamine: Evidence for an air-dependent supramolecular organization of water. Journal of Molecular Liquids, 2009, 144, 32-9
  3. Elia V, a kol. Experimental evidence of stable water nanostructures in extremely dilute solutions, at standard pressure and temperature. Homeopathy: the journal of the Faculty of Homeopathy, 2014, 103(1): 44-50
  4. Cartwright SJ. Solvatochromic dyes detect the presence of homeopathic potencies. Homeopathy. 2016 Feb;105(1):55-65
  5. Jager T, Scherr C, Simon M, a kol. Effects of homeopathic arsenicum album, nosode, and gibberellic acid praparations on the grow rate of arsenic-impaired duckweed (Lemna gibba L.). ScientificWorldJournal.2010 Nov 4;10:2112-29
  6. Venard C, Boujedaini N, Mensah-Nyagan AG, Patte-Mensah C. Comparative analysis of Gelsemine and Gelsemium sempervirens Activity on Neurosteroid Allopregnanolone Formation in the Spinal Cord and Limbic System. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:407617
  7. Endler PC, Scherer-Pongranz W, Harrer B, Lingg G, Lothaller H. Amphibians and ultra high diluted thyroxine-further experiments and re-analysis of data. Homeopathy. 2015;104(4):250-256.
Prezentovaná data nelze v žádném případě extrapolovat na jakoukoliv vlastnost nebo klinické použití u lidského jedince. To by vyžadovalo doplňující studie.