Klinický účinek Homeopatie

Důkaz o tom, že homeopatie má příznivý účinek, převyšující efekt placeba

Analýza vysoce kvalitních klinických studií napovídá, že účinek individualizované homeopatické léčby je vyšší než placebo efekt.

Výchozí bod:

Vědci vyhodnotili klinické studie (randomizované a placebem kontrolované klinické studie), provedené různými vědeckými týmy po celém světě, týkající se homeopatie. Společným bodem těchto studií bylo srovnání účinnosti individualizované homeopatické léčby s účinností léčby placebem v různých lékařských oborech (například: v neurologii, v dermatologii, ve virologii…).
rodeleni do dvou skupin pro pokusy

Analýza:

Etapa č. 1

Po fázi výběru se posuzování zaměřilo na 22 klinických zkoušek odpovídajících přísným kvalitativním kritériím.

Etapa č. 2

Vědci provedli statistickou analýzu zahrnující všechna data z těchto 22 klinických zkoušek: takový postup se nazývá metaanalýzou.

grafika metaanalyza klinickych studii

Výsledek:

Tato metaanalýza, která je jednou z nejkompletnějších a nejnovějších metaanalýz na dané téma, spočívající ve vyhodnocení nejkvalitnějších randomizovaných a placebem kontrolovaných studií, ukázala, že homeopatické léky předepisované v rámci individualizované léčby mají příznivý účinek na zdraví s pravděpodobností 1,5 až 2krát vyšší než v případě placeba1.

  1. Mathie RT, Lloyd SM, Legg LA, a kol. Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis. Syst Rev. 2014;3:142.
  2. https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2013-06/etat_des_lieux_niveau_ preuve_gradation.pdf
  3. Mathie RT, Ramparsad N, Legg LA, a kol. Randomised, double-blind, placebo-controlled trials of non-individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis. Syst Rev. 2017;6(1):63.
  4. Mathie RT, Ulbrich-Zurni S, Viksveen P, a kol. Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised, Other-than-Placebo Controlled, Trials of Individualised Homeopathic Treatment. Homeopathy. 2018;107(4):229-243.
  5. Mathie RT, Fok YYY, Viksveen P, To AKL, Davidson JRT. Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised, Other-than-Placebo Controlled, Trials of Non-Individualised Homeopathic Treatment. Homeopathy. 2019;108(2):88-101.
Prezentovaná data nelze v žádném případě extrapolovat na jakoukoliv vlastnost nebo klinické použití u lidského jedince. To by vyžadovalo doplňující studie.