Studie základního výzkumu prokázala účinek homeopatického roztoku z plavuně vidlačky na imunitní odpověď

U skupiny myší, jejichž imunitní odpověď byla ovlivněna roztokem z plavuně vidlačky v homeopatickém ředění, vědci zaznamenali téměř 87% prodloužení přežití ve srovnání s kontrolní skupinou. Ukázala to studie Gislaine J. Falkowski-Temporiniové, publikovaná v časopise Cytokine.
Plavun vidlacka pod mikroskopem

Homeopatické roztoky mají biologický účinek na rostliny, buňky a zvířata. Tento článek přináší výsledky studie, která zkoumala, jaký biologický účinek má homeopatie na imunitní odpověď u zvířat.

INFEKCE, ZÁNĚT A IMUNITA

Když brazilská vědkyně Gislaine J. Falkowski-Temporiniová zkoumala skupinu 1 400 myší, jejím cílem bylo sledovat možné účinky na imunitní reakci zvířat, kterým byl pod přísnou kontrolou etické komise a v souladu se směrnicemi pro experimentální výzkum na zvířatech podáván homeopatický roztok po infekci parazitem Trypanosoma cruzi-Y (způsobující Chagasovu chorobu).

Ve studii s přísnou metodikou (zaslepená, randomizovaná a kontrolovaná) byly myši rozděleny do dvou skupin:

1. kontrolní skupina ošetřená neutrálním roztokem

2. skupina léčená homeopatickým roztokem.

Pokus myši

VÝSLEDEK

Ve skupině léčené homeopatickým roztokem byla pozorována významně zvýšená míra přežití myší, o téměř 87 %, což souviselo s modulací imunitní odpovědi. Tyto výsledky byly zopakovány u potkanů ve druhé studii [1], vždy s nejpřísnějším ohledem na zvířata.

ZÁVĚR

Robustnost a přísnost experimentálních protokolů spolu s reprodukovatelností u více druhů vědecky prokazují biologický účinek homeopatických roztoků na imunitní odpověď.

Chagasova choroba: Toto potenciálně smrtelné onemocnění je také známé jako americká trypanosomóza. Chagasovu chorobu způsobuje parazit Trypanosoma cruzi, který se na člověka přenáší po bodnutí plošticemi (hmyz sající krev) z podčeledi Triatominae (Pasteurův ústav).

WHO: https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/chagas-disease-(american-trypanosomiasis)

[1] Brustolin Aleixo CF, et al. Beneficial immunomodulatory and neuro digestive effect in Trypanosoma cruzi infection after Lycopodium clavatum 13c treatment. Microb Pathog.          2017;112:1-4.

Originál textu: UNE ÉTUDE DÉMONTRE L’ACTION DE LYCOPODIUM CLAVATUM 13 CH SUR LA RÉPONSE IMMUNITAIRE | Mon Homéo Mon Choix (monhomeomonchoix.fr)

Více o základním výzkumu v homeopatii naleznete zde: https://vedecke-dukazy.svethomeopatie.cz/

Prezentovaná data nelze v žádném případě extrapolovat na jakoukoliv vlastnost nebo klinické použití u lidského jedince. To by vyžadovalo doplňující studie.

Studie EPI 3 potvrdila přínos homeopatie v praxi praktických lékařů. Nejrozsáhlejší francouzský výzkumný program, který se kdy ve Francii uskutečnil a zhodnotil v reálném životě a...
5. mezinárodní výzkumný kongres Homeopathy Research Institute je šancí prozkoumat jak vzrušující vývoj, tak jedinečné výzvy výzkumu v homeopatii. Tým HRI je potěšen, že může...
Alexander Tournier, předseda Institutu pro výzkum v homeopatii, získal čestný titul první třídy v oboru fyziky na Imperial College a magisterský titul...