Mezinárodní kongres HRI: jedinečné fórum na téma výzkumu v homeopatii 16.-18.6.2023 v Londýně

5. mezinárodní výzkumný kongres Homeopathy Research Institute je šancí prozkoumat jak vzrušující vývoj, tak jedinečné výzvy výzkumu v homeopatii. Tým HRI je potěšen, že může hostit událost, která spojuje nejlepší výzkumníky v oboru z celého světa, kteří představí vysoce kvalitní vědecké práce v homeopatii.
Londyn
HRI London

Po úspěchu předchozích kongresů v Barceloně, Římě a na Maltě se kongres podruhé vrací do Londýna. Koná se každé dva roky, je vrcholem kalendáře akcí homeopatického výzkumu a poskytuje jedinečné fórum pro sdílení myšlenek a vytváření mezinárodní vědecké spolupráce.

Program bude zahrnovat téma jako:

  • Klinický výzkum (kvantitativní, kvalitativní a smíšené metody)
  • Prevence nemocí
  • Základní výzkum
  • Laboratorní výzkum
  • Patogenetické zkoušky
  • Veterinární výzkum

Hlavní řečníci:

Ubiratan Adler

Prof. Ubiratan Adler, klinický docent, Federální univerzita São Carlos, Brazílie

Jennifer Jacobs

Prof. Jennifer Jacobs, odborná asistentka v oboru epidemiologie Washingtonské univerzity, USA

Stephan Baumgartner

Dr. Stephan Baumgartner, vedoucí výzkumný pracovník Ústavu komplementární a integrativní medicíny, Univerzita v Bernu, Švýcarsko

Jesús Carvallo

Dr. Jesús Antonio López-Carvallo, postdoktorand Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Mexiko

Studie EPI 3 potvrdila přínos homeopatie v praxi praktických lékařů. Nejrozsáhlejší francouzský výzkumný program, který se kdy ve Francii uskutečnil a zhodnotil v reálném životě a...
U skupiny myší, jejichž imunitní odpověď byla ovlivněna roztokem z plavuně vidlačky v homeopatickém ředění, vědci zaznamenali téměř 87% prodloužení přežití ve srovnání s kontrolní...
Alexander Tournier, předseda Institutu pro výzkum v homeopatii, získal čestný titul první třídy v oboru fyziky na Imperial College a magisterský titul...