Biologický účinek Homeopatie
v imunitních buňkách

DŮKAZ O TOM, ŽE HOMEOPATIE PŮSOBÍ na buňky V LABORATOŘI

Homeopatický roztok histaminu snižuje účinek buněk imunitního systému, které jsou příčinou alergických reakcí.

Experiment:

Při alergické reakci jsou aktivovány imunitní buňky lidského těla, zvané bazofily, které uvolňují histamin. Histamin je molekula odpovědná za klinické alergické reakce.

Etapa č. 1

Vědci izolovali bazofily odebrané od pacientů. Poté nechali takto izolované buňky v přítomnosti alergenu s cílem je aktivovat.
schema alergen a bazofily

Etapa č. 2

Bazofily jsou rozděleny do dvou rozlišných skupin:
schema pokusu homeopaticky roztok histaminu versus voda

Výsledek:

Aktivace bazofilů je inhibována ve skupině, na niž působí homeopatický roztok, ve srovnání se skupinou, na niž působí voda. Tato inhibice vede ke sníženému uvolňování histaminu, a tudíž i ke snížení alergické reakce.
vysledek pokusu s imunitnimi bunkami homeopaticke podani histaminu
Belon P., Cumps J, Ennis M, a kol. Histamine dilutions modulate basophil activation. Inflamm Res. 2004;53(5):181-188.
Prezentovaná data nelze v žádném případě extrapolovat na jakoukoliv vlastnost nebo klinické použití u lidského jedince. To by vyžadovalo doplňující studie.